7.8.10

Το τέλος σε βρίσκει απροετοίμαστο

Καμιά φορά, το τέλος έρχεται χωρίς να μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πάντα σε βρίσκει απροετοίμαστο, χωρίς μηχανισμούς άμυνας. Άλλωστε ο λόγος που κάτι τελειώνει είναι να ξεκινήσει κάτι άλλο, μία καινούρια περίοδος... Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι προετοιμασμένος για το καινούριο. Απλά αποφασισμένος!

Το τέλος ωστόσο αναπόφευκτα πληγώνει. Δύσκολα αφήνεις κάτι που αγάπησες, κάτι που του δόθηκες ή έστω και κάτι που απλά συνήθισες. Δεν έχεις όμως επιλογές γιατί όταν πλησιάσει είναι αμίληκτο. Το μόνο που μπορείς να καταφέρεις είναι να μεταθέσεις την στιγμή που θα έρθει αλλά θα έρθει σίγουρα!